Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2012

letsmadeit
Nie mów mi, że rozumiesz, bo to nie Twoje serce rozrywało się na tysiące części, to nie Twoje wspomnienia spływały po policzkach i to nie Ty tak cholernie przywiązujesz się do ludzi!
Reposted frommefir mefir viaignorance ignorance

September 27 2012

letsmadeit
W dzisiejszych czasach ironia to podstawa komunikowania się między ludźmi.
Reposted frommefir mefir viapimpmyheart pimpmyheart
letsmadeit
7584 1b6f
Reposted fromletshavesex letshavesex viazabka zabka

September 08 2012

letsmadeit
Reposted fromsowaaa sowaaa vianieuciekaj nieuciekaj

September 04 2012

letsmadeit
cholernie cierpię.
Reposted bydreams-come-truesteffs

August 26 2012

letsmadeit
Pocałunek jest tym momentem, kiedy zawsze mimowolnie opuszczasz powieki ku dołowi delektując się smakiem, zapachem, bliskością. Jest jedną z tych chwil, których nie ogląda się z otwartymi oczami. To ten moment, kiedy patrzymy sercem. Tylko sercem... 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
letsmadeit
1953 8b3b 500
Reposted byiamsotiredofmyfeelingsvansmau5yMartakconfundosummerwinekrychaafixmeeszyderafixmeefixmeedzudilittlemonstermolly

August 20 2012

letsmadeit
7858 e661 500

August 18 2012

letsmadeit
gdyby ktoś zapytał mnie o to jak całujesz odpowiedziałbym, że chciałbym aby wszystko było tak delikatne jak Twoje pocałunki. 
Reposted byaama aama

August 16 2012

letsmadeit
5463 3f87
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaemouse emouse

August 15 2012

letsmadeit
5413 c463
Reposted fromchristi christi viacouples couples
letsmadeit
5481 3f68
Reposted fromchristi christi viacouples couples
letsmadeit
Zachciało mi się kurwa miłości.

August 14 2012

letsmadeit
8907 4170
Reposted fromjustadreambaby justadreambaby

August 13 2012

letsmadeit
letsmadeit
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
Reposted fromshapeofmyheart shapeofmyheart viaonesecret onesecret
letsmadeit

August 12 2012

letsmadeit
0559 820b
Reposted fromyoo yoo
letsmadeit
7951 6756
Reposted fromsunlight sunlight viayoo yoo

August 04 2012

letsmadeit
8891 b2e6
Reposted from666th 666th viaunklegrazer unklegrazer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl